Bamberka w stroju świątecznym, początek XX wieku (panna)