Bamberka w stroju świątecznym, początek XX wieku (mężatka)