Bamberka w tzw. „chuście tureckiej”, początek XX wieku