Bolesławiec, wnętrze zakładu garncarskiego rok 1912