Wielki Garniec z Boleslawca, dzieło Johanna Gottlieba Joppego